Greatt products
Uw winkelwagen is leegPrivacy

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elk bezoek aan onze site en elke overeenkomst (schriftelijk, telefonisch of via internet).

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is

 

Kapsalon Annelies
Piet Heinweg 2
7441 GZ Nijverdal
06 - 23 69 16 90
E-mailadres: info@kapsalonannelies.nl

 

Doeleinden van gebruik van persoonsgegevens

Kapsalon Annelies verwerkt je persoonsgegevens voor de acceptatie van je bestelling, uitvoering van overeenkomsten met je, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Kapsalon Annelies, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

 

Daarnaast kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Kapsalon Annelies. En om je van tijd tot tijd gratis aanbiedingen van speciaal geselecteerde derde partijen te kunnen doen.

 

U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot verbetering en verwijdering van je gegevens.  Indien je toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt je tevens op het door je opgegeven e-mailadres (incidenteel) benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat je gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt je zich uitschrijven via nieuwsbrief afmelden

 

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch je (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door je bestelde artikelen van onze site te analyseren.

 

Wij kunnen je aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of producten die voor je interessant zouden kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

 

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Kapsalon Annelies ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines.

 

U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die je bij derden waar Kapsalon Annelies mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan je gegevens die reeds bij Kapsalon Annelies bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor je worden gepersonaliseerd. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op je computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een site naar je computer wordt gestuurd.

 

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan.
 

 

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is kapsalon-annelies.nl.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel je als bezoeker van de site, de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

 

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te verbeteren. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie-uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partners. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar en/of herleidbaar.

 

Adreswijziging

U bent verplicht Kapsalon Annelies van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Kapsalon Annelies geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Kapsalon Annelies bekende adres en blijft je aansprakelijk voor de door je bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Je adres aanpassen kan snel via je account op adres aanpassen.

 

Beveiligde server

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site . Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Informatie en vragen

Kapsalon Annelies kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in ons privacy policy zijn voorzien. In dat geval is Kapsalon Annelies gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijziging zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gebracht. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Op verzoek bieden wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. je kunt ons ook verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. je kunt hiervoor contact opnemen met bovenvermeld adres of via het contactformulier.

 

Ook als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij je contact met ons op te nemen.